Trung tâm kinh doanh Vnpt Hà Nội

Trung tâm kinh doanh Vnpt Hà Nội, xây dựng đội ngũ đủ chất lượng đáp ứng kịp thời những yêu cầu phục vụ công tác chăm sóc khách hàng, phát triển dịch vụ, từng bước xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp với định hướng chuyển đổi số của chiến lược VNPT 4.0.

Ngành nghề kinh doanh:

  • Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa mạng internet cáp quang, điện thoại cố định, Leased Line….vvv trên địa bàn thành phố Hà Nội.
  • Tổ chức, quản lý, kinh doanh và cung cấp các dịch vụ Viễn thông – Công nghệ Thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội.
  • Sản xuất, kinh doanh, cung ứng, đại lý vật tư, thiết bị Viễn thông – Công nghệ Thông tin theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị và nhu cầu của khách hàng.
  • Khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng các dịch vụ Viễn thông – Công nghệ Thông tin.

Dịch vụ internet cáp quang Vnpt

Dưới đây là bảng gói cước internet Vnpt, hiện nay đang được trung tâm kinh doanh Vnpt Hà Nội cung cấp, với rất nhiều chương trình khuyến mại:

Bảng báo giá cáp quang Vnpt

2. Điện thoại bàn, điện thoại cố định

Trung tâm kinh doanh Vnpt Hà Nội, kiến tạo nên những giá trị đích thực cho cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển vững mạnh của nền kinh tế Việt Nam.

 Trả lời