Cách cấu hinh, cài đặt vào đăng nhập modem wifi cáp quang Vnpt nhanh

Đáp ứng nhu cầu tự cấu hình, DNS thiết bị quang chuẩn Gpon của VNPT HUAWEI HG8045A, trung tâm internet cáp quang VNPT xin gửi quý khách hàng bài viết cách cấu hình, cài đặt DNS và đăng nhập modem wifi cáp quang VNPT.  Quý khách lưu ý bài viết này dành cho khách hàng sử dụng internet VNPT  những nhà mạng khác không áp dụng.

>>> Hướng dẫn khắc phục mạng Internet Vnpt Chậm

Bước 1: Lắp thiết bị quang VNPT HUAWEI HG8045A

 • Lắp đường dây cáp quang vào modem GPON HUAWEI HG8045A;
 • Nối modem từ cổng mạng RJ45 vào card mạng của máy tính bạn sử dụng

Bước 2: Kiểm tra tín hiệu đèn LED trên thiết bi quang VNPT HUAWEI HG8045A.

Cách nhận biết modem đã đồng bộ hay chưa rất đơn giản bằng cách quan sát tín hiệu đèn LED trên modem:

 • Đối với modem Huawei HG8045A thì đèn đồng bộ ký hiệu là: đèn PON nếu đèn PON sáng xanh tức modem đã đồng bộ, ngược lại nếu đèn tín hiệu đồng bộ tắt, khách hàng kiểm tra lại việc đấu nối thiết bị hoặc gọi 800126 kiểm tra đường dây.
 • Sau khi modem GPON đã đồng bộ khách hàng tiến hành cài đặt các bước tiếp theo.

 

Cách cấu hinh, cài đặt vào đăng nhập modem wifi cáp quang Vnpt nhanh
Cách cấu hinh, cài đặt vào đăng nhập modem wifi cáp quang Vnpt nhanh

Bước 3: Đăng nhập để cấu hình xác thực ONT quang VNPT HUAWEI HG8045A

 • Để cài đặt thiết bị quang VNPT GPON HUAWEI HG8045A việc đầu tiên là khách hàng phải gán IP của máy tính cho cùng lớp mạng với địa chỉ IP của modem, mặc định modem Huawei HG8045A không tự động cấp DHCP do đó ta phải cài đặt IP tỉnh trên máy tính, sau đó khách hàng đăng nhập vào modem để cấu hình modem.

cấu hình xác thực ONT quang VNPT HUAWEI HG8045A

 • Mở trình duyệt Internet Explorer và gõ vào địa chỉ IP của modem: http://192.168.100.1 rồi nhấn Enter:

Khi đó sẽ xuất hiện hộp thoại yêu cầu nhập Username và Password đăng nhập modem.

Username: telecomadmin

Password: admintelecom

Đăng nhập để cấu hình xác thực ONT quang VNPT HUAWEI HG8045A

Bước 4: Cài đặt kết nối internet cho thiết bị quang VNPT HUAWEI HG8045A.

 • Trước tiên khách hàng tiến hành mở port LAN (cấp DHCP) để sử dụng kết nối internet
 • Vào LAN >> LAN Port Work Mode;
 • Check vào port LAN sẽ sử dụng kết nối Internet, thường check cả 4 port nếu chỉ sử dụng Internet, Click Apply để lưu lại.

hướng dẫn cấu hình xác thực ONT quang VNPT HUAWEI HG8045A

 

 • Sau đó khách hàng tiến hành cài đặt cấu hình kết nối internet cho modem:

                –  Vào WAN chọn New Connection

                –  Enable WAN đánh dấu chọn

                – Encapsulation mode chọn PPPoE

                – Wan mode chọn Route WAN

                 – VLAN ID chọn 10

                – Username & Password (Hỏi nhà cung cấp nếu chưa rõ về thông tin này)

                 – Click Apply để lưu lại.

kỹ thuật cấu hình xác thực ONT quang VNPT HUAWEI HG8045A

 

 • Tiếp theo khách hàng vào:

                 – Vào System Tools >> ONT Authentication

                 – Password Mode chọn ASCII String

                 – Password (Hỏi nhà cung cấp nếu chưa rõ về thông tin này)

                  – Click Apply để lưu lại.

ONT quang VNPT HUAWEI HG8045A

Bước 5: Cài đặt cấu hình Wireless

Để cài đặt modem khách hàng tiến hành thực hiện các bước sau:

       – Vào WLAN chọn New:

       – SSID Name đặt tên Wireless

       – Authentication Mode chọn WPA/WPA2 Pre-Shared

        – WPA PreSharedKey đặt password wireless

         – Click Apply để lưu lại.

ONT quang VNPT HUAWEI HG8045A Bước 6: Kiểm tra kết nối Internet

 • Chọn Status >> WAN Information

Tại bảng IPv4 Information nếu có IP WAN tức modem đã kết nối Internet

Kiểm tra kết nối Internet gpon vnpt

 • Username, Password mặc định cho ONT – GPON:

1- ONT – Alcatel – Lucent : Username : admin Password : ASN#150

2- ONT – Huawei : Username : telecomadmin Password : admintelecom

Trên đây là ví dụ đơn giản về cách cấu hình, cài đặt DNS và đăng nhập modem wifi cáp quang Vnpt

Quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ tới số Hotline 024 800126

Cảm ơn khách hàng sử dụng dịch vụ cáp quang VNPT!Trả lời