Dịch vụ CNTT

Để đáp ứng nhu cầu đa dịch vụ, chúng tôi liên kết với một số bên cung cấp thêm 1 số số dịch vụ:

  1. Wifi sự kiện
  2.  Thi công mạng lan

Đưa đến cho khách hàng giải pháp tổng thể trong dịch vụ viễn thông và CNTT, đáp ứng mọi nhu cầu một cách tổng thể, tiện lợi cho khách hàng về mọi nhu cầu sử dụng hiện nay.